Barwa upierzenia gołębia

OKREŚLENIE BARW UPIERZENIA

Wypełniając kolumnę „  Barwa gołębia” na spisach gołębi należy używać regulaminowych określeń barw upierzenia. Za właściwe można przyjąć określenia zamieszczone w Regulaminie wystaw PZHGP.

CYTAT: „ Gołębie w klatkach powinny być ustawione według kolorów w następującej kolejności: niebieski, niebieski nakrapiany, nakrapiany, ciemny nakrapiany, ciemny, czarny, czerwony, czerwony nakrapiany, płowy, biały, pstry, szpak.

Gołębie pstre należy ustawić w kolejności jak kolory podstawowe”

Unikać należy określeń regionalnych, takich jak:

 • Jasny, siwy, stalowy – zastąpić należy określeniem niebieski
 • Bury, groch, grochowy, groszek, karpiaty, lekko nakrapiany, marmurek, mazany, perłowy, szary, tiger – należy je zastąpić określeniem niebieski nakrapiany lub nakrapiany
 • Brązowy, ceglasty, lany czerwony – należy zastąpić określeniem czerwony
 • Fal, kalina, pławy – zastąpić określeniem płowy
 • Szymel – zastąpić określeniem szpak
 • Dla określenia barwy gołębi posiadających przeważającą ilość białego umaszczenia, nazywanych często : pstrokaty, sroczka, szek, mewka – zaleca się używanie określenia pstry
 • Barwę gołębi z nielicznymi białymi piórami ( na pokrywie skrzydła, główce, szyi, lotkach, plecach, ogonie itp.) nazywanych najcześciej: biało lotek, szpic, blitzka(blicka), czerwono – biały, łaciaty, łysek, ogoniasty, siodłaty, – należy opisać przez dodanie do nazwy barwy podstawowej określenia Np.: niebieski pstry, nakrapiany pstry, ciemny pstry, czarny pstry, czerwony pstry, płowy pstry.

Ze względu na niewielką ilość miejsca w kolumnie „ Barwa Gołębia”, dopuszczalne jest używanie skrótów nazw barw, na przykład: n.nakr, nakrap, ciem.pstr, czerw.pst.

Na spisach gołębi, generowanych przes systemy elektroniczne (ESK), należy używać zalecanych przez zarząd oddziału skrótów barw(cztery znaki):

 1. Niebieski                                  NIEB
 2. Niebieski nakrapiany         NIEN
 3. Nakrapiany                             NAKR
 4. Ciemny nakrapiany             CIEN
 5. Ciemny                                     CIEM
 6. Czarny                                      CZAR
 7. Czerwony                                CZER
 8. Czerwony nakrapiany       CZEN
 9. Płowy                                       PLOW
 10. Biały                                         BIAL
 11. Pstry                                         PSTR
 12. Szpak                                        SZPA
 13. Niebieski pstry                     NIEP
 14. Niebieski nakrap. Pstry    NINP
 15. Nakrapiany pstry                NAKP
 16. Ciemny nakrapiany pstry   CINP
 17. Ciemny pstry                        CIEP
 18. Czarny pstry                         CZAP
 19. Czerwony pstry                   CZEP
 20. Płowy pstry                           PLOP
 21. Szpak pstry                           SZPP
 22. Ciemny szpak                      CIES
 23. Czerwony szpak                 CZES